[IDEA] Moveable DMs
1 voto 0 comentarios
REPORT
0 votos 1 comentario
İlk dönemde doğrulanmış bot geliştiricisi avatar özelliği
3 votos 1 comentario
[FEATURE REQUEST] Restricted OAUTH scopes
0 votos 1 comentario
Add tags/annotations to channels for bots to read
0 votos 0 comentarios
Please look at this, Discord Staff!!!!
0 votos 0 comentarios
Discord Gallery Folder (IDEA)
1 voto 1 comentario
(API) Server settings
1 voto 0 comentarios
Having this Issue
1 voto 0 comentarios
discord bot token 2FA feature should be implemented
3 votos 4 comentarios
Developer Badge It came as a gift
4 votos 0 comentarios
dadd
0 votos 0 comentarios
Register commands for bots
0 votos 0 comentarios
Proposition de fonctionnalité
0 votos 0 comentarios
Discord lagging
0 votos 0 comentarios
D.js bot video streaming capabilites
-1 votos 0 comentarios
ikuyty
0 votos 0 comentarios
More than 10 people in a group chat
1 voto 0 comentarios
Discord PTB | Error on pc start
1 voto 4 comentarios
More channel/server mute time options
1 voto 0 comentarios
Do not disturb
-3 votos 0 comentarios
v11'in Desteklenmesi
-1 votos 1 comentario
Calendar/event scheduler
2 votos 1 comentario
cONvEnIEnCe SuGgEsTiOn
1 voto 0 comentarios
Soundcloud API Connection
4 votos 2 comentarios
Feedback on the Desktop App Installer (9/11/2020)
1 voto 3 comentarios
Feedback
0 votos 0 comentarios
A user metadata field per user per server
1 voto 0 comentarios
Being able to see where you friended someone from
1 voto 1 comentario
Disable autoupdate starting the app
-1 votos 0 comentarios