אני משתמש ניסוי של דיקטטור

  • 총 활동 수 2
  • 마지막 활동
  • 회원 가입일
  • 내가 팔로우하는 사용자 수 0명
  • 나를 팔로우하는 사용자 수 0명
  • 투표 수 0
  • 플랜 수 1

활동 개요

אני משתמש ניסוי של דיקטטור님의 최근 활동
  • אני משתמש ניסוי של דיקטטור님이 에 댓글을 입력함

    Hello @discord team My name is Lior I am from Israel and and I am very friendly and my name in Discord (דיקטטור רוסי) I think I exaggerated with send links to people i spend more 100$ for nitro and...