Tekst opmaken met markdown (dikgedrukt, cursief, onderlijnen)