Jak skonfigurować kanał na wyłączność jakiejś roli?