Dostęp do treści wiadomości dla zweryfikowanych botów: Zasady rozpatrywania podań