Message Threads Ukończone
3111 głosy 680 komentarze
Move Messages
2202 głosy 666 komentarze
Be invisible on one server but online on another.
8114 głosy 395 komentarze
Clearing Direct Message Option
2103 głosy 318 komentarze
Read/Seen Messages
1719 głosy 273 komentarze
Cross Channel Voice Communication
905 głosy 249 komentarze
Hyperlink Markdown
2162 głosy 227 komentarze
Revert new reaction and @ bolding
2119 głosy 209 komentarze
Add Right to Left (RTL) support to Discord
1136 głosy 191 komentarze
Quoting Ukończone
13405 głosy 181 komentarze
"Override lower roles" setting for permissions
431 głosy 129 komentarze
Unlimited Pins
1212 głosy 109 komentarze
Copy-Text_Auditing
149 głosy 108 komentarze
Move Gift Nitro chat button to profile panel
456 głosy 106 komentarze
Spellcheck on linux
264 głosy 95 komentarze
Add a slider for the resizing of emojis
431 głosy 94 komentarze
Direct Message User Limit Increase
2030 głosy 94 komentarze
Channel Merging
433 głosy 90 komentarze
Why is discord sending every other image as a downloadable file
10 głosy 89 komentarze
Favorited Gifs Not Disappearing When You Log Out Would Be Nice
153 głosy 89 komentarze
Customized Role-Specific Emojis
415 głosy 88 komentarze
Image spoiler for mobile
516 głosy 85 komentarze
Update Discords Source Emojis to Twemoji 11.0 Ukończone
1181 głosy 85 komentarze
Option To Hide Sidebar
170 głosy 84 komentarze
A permission that allows user to bypass slowmode without delete others message permission
820 głosy 80 komentarze
Discord new TOS is racist
-48 głosy 78 komentarze
Text Terminal Client
151 głosy 77 komentarze
Link a voice channel with a text chat
502 głosy 76 komentarze
Something no one seems to be talking about
41 głosy 74 komentarze
Copy And Paste issues
36 głosy 74 komentarze