Discord "Discordo" boot sound Завершено
44 проголосовали 8 прокомментировали
Soundshare on MacOS Завершено
60 проголосовали 19 прокомментировали
Shared Bot Ownership Завершено
226 проголосовали 5 прокомментировали
disable explicit image filtering for bot accounts Завершено
5942 проголосовали 5 прокомментировали