Hur mutar och stänger jag av aviseringar för speciella kanaler?