Introduktion till Markdown-text (Chattformatering: Fet, Kursiv, Understruken)