Hjälp! Jag är tillräckligt gammal för att använda Discord i mitt land, men jag har blivit utelåst!