Kick/Ban Reasons on Mobile Slutfört
257 röster 2 kommentarer
Add custom emoji on IOS/Android Slutfört
1119 röster 12 kommentarer
Emoji Picker for mobile Slutfört
818 röster 2 kommentarer
Audit logs on mobile Slutfört
1077 röster 12 kommentarer
Emote Button for iOS Slutfört
142 röster 1 kommentar