Push to Mute button Slutfört
-5 röster 1 kommentar
Twemoji 11.2 Slutfört
29 röster 1 kommentar
Allow me to use custom emojis Slutfört
128 röster 1 kommentar
Mac ShareScreen Slutfört
0 röster 0 kommentarer
Group Live Stream Slutfört
0 röster 0 kommentarer
Suggestion, A way to suppress role-pings. Slutfört
3 röster 0 kommentarer
Replying to a message, making it easier to follow a conversation Slutfört
1 röst 0 kommentarer
Mobile phone number in profile, pull nicknames from contacts, nicknames across servers Slutfört
6 röster 0 kommentarer
add a GIF selector keybind like with emoji tab Slutfört
34 röster 0 kommentarer