Discord "Discordo" boot sound Slutfört
41 röster 8 kommentarer
Shared Bot Ownership Slutfört
220 röster 4 kommentarer
disable explicit image filtering for bot accounts Slutfört
5937 röster 4 kommentarer