Discord "Discordo" boot sound Slutfört
43 röster 8 kommentarer
Soundshare on MacOS Slutfört
60 röster 19 kommentarer
Shared Bot Ownership Slutfört
224 röster 4 kommentarer
disable explicit image filtering for bot accounts Slutfört
5940 röster 4 kommentarer