Discord "Discordo" boot sound Slutfört
47 röster 8 kommentarer
Soundshare on MacOS Slutfört
61 röster 19 kommentarer
Embed Buttons Slutfört
164 röster 32 kommentarer
Custom / Commands Slutfört
5756 röster 31 kommentarer
Let Bots Have .gif Avatars Slutfört
242 röster 20 kommentarer
Shared Bot Ownership Slutfört
227 röster 5 kommentarer
disable explicit image filtering for bot accounts Slutfört
5941 röster 5 kommentarer