Multi Rich Presences
1 röst 0 kommentarer
Add a Last Online Feature
1 röst 1 kommentar
[Feature Request] Confirmation Before Deleting DM
2 röster 1 kommentar
Assets not saving in Rich Presence tab
1 röst 1 kommentar
[IDEA] Moveable DMs
3 röster 1 kommentar
REPORT
0 röster 2 kommentarer
İlk dönemde doğrulanmış bot geliştiricisi avatar özelliği
3 röster 1 kommentar
[FEATURE REQUEST] Restricted OAUTH scopes
0 röster 1 kommentar
Add tags/annotations to channels for bots to read
2 röster 0 kommentarer
Please look at this, Discord Staff!!!!
1 röst 0 kommentarer
Discord Gallery Folder (IDEA)
3 röster 1 kommentar
(API) Server settings
2 röster 2 kommentarer
Having this Issue
1 röst 0 kommentarer
discord bot token 2FA feature should be implemented
3 röster 13 kommentarer
Developer Badge It came as a gift
4 röster 0 kommentarer
dadd
0 röster 0 kommentarer
Register commands for bots
0 röster 0 kommentarer
Proposition de fonctionnalité
0 röster 0 kommentarer
Discord lagging
0 röster 0 kommentarer
D.js bot video streaming capabilites
-1 röster 0 kommentarer
ikuyty
0 röster 0 kommentarer
More than 10 people in a group chat
3 röster 0 kommentarer
Discord PTB | Error on pc start
1 röst 4 kommentarer
More channel/server mute time options
2 röster 0 kommentarer
Do not disturb
-3 röster 0 kommentarer
v11'in Desteklenmesi
-2 röster 1 kommentar
Calendar/event scheduler
4 röster 1 kommentar
cONvEnIEnCe SuGgEsTiOn
0 röster 0 kommentarer
Soundcloud API Connection
4 röster 2 kommentarer
Feedback on the Desktop App Installer (9/11/2020)
1 röst 3 kommentarer