Discord "Discordo" boot sound Completada
47 votos 8 comentarios
Soundshare on MacOS Completada
61 votos 19 comentarios
Shared Bot Ownership Completada
227 votos 5 comentarios
disable explicit image filtering for bot accounts Completada
5943 votos 5 comentarios