[Znany błąd] Spadki jakości dźwięku podczas dołączania do połączenia