Discord AI
0 głosy 0 komentarze
Need a translation function for Discord
0 głosy 1 komentarz
[REQUEST] Code Syntax Highlighting on Mobile
0 głosy 0 komentarze
알림 설정 문의
0 głosy 0 komentarze
Matheo
-1 głosy 0 komentarze
Noise Suppression Options for Voice Messages
0 głosy 0 komentarze
VC Sleepers
0 głosy 0 komentarze
Mobile App Still Unusable
7 głosy 1 komentarz
iPhone lens selection
1 głos 0 komentarze
Recovering Lost account through mobile phone
1 głos 0 komentarze
cant acces to my account in app
0 głosy 0 komentarze
Missing Features on Mobile Website (pinned and search)
0 głosy 0 komentarze
Changing Emoji Skin Tones
0 głosy 0 komentarze
Unable to get used to new mobile layout
9 głosy 1 komentarz
Account Switcher on Mobile
1 głos 1 komentarz
We request the ability to switch accounts in the mobile app version as well!
8 głosy 1 komentarz
The avatar decor shop
1 głos 0 komentarze
return back old mobile UI
7 głosy 0 komentarze
Discord Android Notifications Aweful
1 głos 1 komentarz
Dodanie kompasu wyszukiwania serwerów w aplikacji mobilnej
0 głosy 0 komentarze
Show friend nicknames on mobile notifications?
1 głos 0 komentarze
モバイル版のチャンネルトピックについて
0 głosy 0 komentarze
Masked Links in Event Descriptions
0 głosy 0 komentarze
Can we please sort out the media section on iOS
1 głos 0 komentarze
BOUTIQUE DE DÉCORATION SUR ANDROID
0 głosy 0 komentarze
Help..,?
0 głosy 0 komentarze
Cool down mode update
1 głos 0 komentarze
FIDO2 Passkey Support on Discord App on iOS
1 głos 0 komentarze
New Filter Pack
0 głosy 0 komentarze
Need to know more about bug hunder badge
0 głosy 0 komentarze