ปุกาศ
-1 głosy 0 komentarze
I want to buy a discord hoodie.
-1 głosy 0 komentarze
A Discord Marketplace
2 głosy 0 komentarze
hypesquad event discord logo isnt updated
1 głos 0 komentarze
Economy
1 głos 0 komentarze
Nitro Payment Method
0 głosy 1 komentarz
Logo
-2 głosy 0 komentarze
Lauda benchoe
0 głosy 0 komentarze
MORE WUMPUS MERCH AND CARE PACKAGES
1 głos 1 komentarz
Discord Stuff In Other Countries
1 głos 1 komentarz
Make Hypesquad Hype again!!!
5 głosy 4 komentarze
[Request] Server Boost subscription lasts for a YEAR
-2 głosy 1 komentarz
New logo
1 głos 0 komentarze
problems with disclosure selfbots
8 głosy 6 komentarze
Stickers for Nitro
9 głosy 2 komentarze
Clyde Expression Emotes/Stickers
3 głosy 1 komentarz
Stickers update
6 głosy 0 komentarze
Stickers, really?
12 głosy 1 komentarz
Don't you dare take my stickers.
4 głosy 1 komentarz
CHANGE THE LOGOBACK
11 głosy 2 komentarze
The new type on the logo is appalling.
15 głosy 2 komentarze
CHANGE THE NEW DESIGN
11 głosy 1 komentarz
Advice: I will not buy anything with this new logo on it.
9 głosy 2 komentarze
silvanovdlaan020903@gmail.com
-5 głosy 2 komentarze
s
-3 głosy 2 komentarze
Merch badge
2 głosy 4 komentarze
Slogo Jumper covered in slugs (aka slogos symbol)
0 głosy 1 komentarz
we need discord jr
-2 głosy 1 komentarz