Discord "Discordo" boot sound Завершено
43 проголосовали 8 прокомментировали
Soundshare on MacOS Завершено
60 проголосовали 19 прокомментировали
Shared Bot Ownership Завершено
224 проголосовали 4 прокомментировали
disable explicit image filtering for bot accounts Завершено
5940 проголосовали 4 прокомментировали