Discord "Discordo" boot sound Завершено
41 проголосовали 8 прокомментировали
Shared Bot Ownership Завершено
220 проголосовали 4 прокомментировали
disable explicit image filtering for bot accounts Завершено
5937 проголосовали 4 прокомментировали