ปุกาศ
-1 röster 0 kommentarer
I want to buy a discord hoodie.
1 röst 0 kommentarer
A Discord Marketplace
3 röster 0 kommentarer
hypesquad event discord logo isnt updated
1 röst 0 kommentarer
Economy
1 röst 0 kommentarer
Nitro Payment Method
0 röster 1 kommentar
Logo
-2 röster 0 kommentarer
Lauda benchoe
0 röster 0 kommentarer
MORE WUMPUS MERCH AND CARE PACKAGES
1 röst 1 kommentar
Discord Stuff In Other Countries
1 röst 1 kommentar
Make Hypesquad Hype again!!!
5 röster 4 kommentarer
[Request] Server Boost subscription lasts for a YEAR
-2 röster 1 kommentar
New logo
1 röst 0 kommentarer
Let users keep stickers they bought for the lifetime of their account (as is stated in the Stickers FAQ)
3 röster 3 kommentarer
problems with disclosure selfbots
8 röster 6 kommentarer
Stickers for Nitro
9 röster 2 kommentarer
Clyde Expression Emotes/Stickers
3 röster 1 kommentar
Stickers update
6 röster 0 kommentarer
Stickers, really?
12 röster 1 kommentar
Don't you dare take my stickers.
4 röster 1 kommentar
CHANGE THE LOGOBACK
11 röster 2 kommentarer
The new type on the logo is appalling.
15 röster 2 kommentarer
CHANGE THE NEW DESIGN
11 röster 1 kommentar
Advice: I will not buy anything with this new logo on it.
9 röster 2 kommentarer
silvanovdlaan020903@gmail.com
-5 röster 2 kommentarer
s
-3 röster 2 kommentarer
Merch badge
2 röster 4 kommentarer
Slogo Jumper covered in slugs (aka slogos symbol)
0 röster 1 kommentar
we need discord jr
-2 röster 1 kommentar