Discord "Discordo" boot sound Slutfört
42 röster 8 kommentarer
Shared Bot Ownership Slutfört
220 röster 4 kommentarer
disable explicit image filtering for bot accounts Slutfört
5935 röster 4 kommentarer