[Vấn đề đã biết] Chất lượng âm thanh giảm khi tham gia cuộc gọi