Zabieramy głos w sprawie szerzenia nieprawdziwych informacji dotyczących kwestii zdrowotnych