Adding Netflix Support with Rich Presence Udzielono odpowiedzi
64 głosy 4 komentarze
Translation for Server Widget
3 głosy 1 komentarz
A Best Friend System
456 głosy 62 komentarze
Channel Scroll Bug Udzielono odpowiedzi
12 głosy 11 komentarze
Make Discord Open Source
-4 głosy 12 komentarze
Discord channel scroll
3 głosy 4 komentarze
Rich Presence for Mac
12 głosy 1 komentarz
Update Rich Presence Picture to Custom Art
21 głosy 3 komentarze
Eye Protection Mode
7 głosy 4 komentarze
Join a voice channel from a desktop icon
6 głosy 0 komentarze
Link Bots to Twitch Accounts
8 głosy 3 komentarze
Client side Ringtone Change Udzielono odpowiedzi
64 głosy 1 komentarz
Sugestion. Grid menu with all Discord servers you are connected to.
7 głosy 2 komentarze
you can't decrease volume of profile to 20% Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
Feature Request: Allow multiple key binds for PTT
1 głos 2 komentarze
Trouble with making calls on Russia server Udzielono odpowiedzi
1 głos 1 komentarz
Find friends nearby
-5 głosy 7 komentarze
Games in chat?
60 głosy 14 komentarze
DJ Mode, akin to the now defunct Plug DJ
570 głosy 4 komentarze
Allow passing channel to "Add Guild Member"
405 głosy 10 komentarze
Custom / Commands
5756 głosy 31 komentarze
IRC integration/backend support
602 głosy 7 komentarze
Whiteboard Integration
10733 głosy 48 komentarze
Nitro for Bot apps.
2014 głosy 36 komentarze
Let Bots Have .gif Avatars
239 głosy 17 komentarze
PS4 Integration / Rich Presence Udzielono odpowiedzi
540 głosy 2 komentarze
Shared Bot Ownership Ukończone
227 głosy 5 komentarze
disable explicit image filtering for bot accounts Ukończone
5943 głosy 5 komentarze
Bring back our selfbots! Niezaplanowany
1548 głosy 57 komentarze